Opieka nad dzieckiem

POZOSTAWIENIE DZIECKA POD NASZĄ OPIEKĄ

MOŻLIWE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU – MAKSYMALNIE DO 4H
CENA: 10,00 zł DODATKOWO ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ

Dzieci obowiązkowo poruszają się na terenie parku w skarpetach antypoślizgowych. Cena jednej pary 5 zł

1. W Zabawa Park dbamy o bezpieczeństwo powierzanych nam dzieci, dlatego pod opiekę przyjmujemy dzieci, które maja ukończone 3 lata.

2. Maksymalny czas pozostawienia dziecka 4 godziny.

3. Dziecko jest przyjmowane do Zabawa Parku na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego
przez opiekuna dziecka (rodzic lub osoba pełnoletnia). Opiekun zobowiązany jest powiadomić
pracownika o chorobach lub zachowaniach dziecka, mogących mieć wpływ na jego zdrowie
i bezpieczeństwo, jak również na inne dzieci przebywające w Zabawa Parku.
4. Dzieci bawiące się w Zabawa Parku są samodzielne, potrafią m.in.. same załatwiać potrzeby
fizjologiczne w toalecie.
5. Dziecko wchodząc do Zabawa Parku otrzymuje naklejkę z imieniem.
6. Dziecko jest zawsze odbierane z Zabawa Parku przez osobę, która je pozostawiła. Przy odbiorze dziecka, wymagana jest zgodność podpisów na formularzu.
7. Pozostawienie dziecka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Zabawa Parku.